Redaktører

1981–1987: Kollektiv ledelse
I de første syv årene ble det ikke utpekt noen egen redaktør. I startåret 1981 besto redaksjonen av seks medlemmer. Det var Asta og Paul Johansen, Kari Paulsen, Aslaug Kristiansen, Henry Bahus og Martin D. Hestnes.  Fra 1982 var Sigurd E. Stensrud og Ruth Groth også medlemmer av redaksjonen, og snart kom Aslaug Loge og Johan Mønnich med. Man prøvde seg fram for å finne bladets profil, og innholdet var variert. Flere lokale poeter fikk slippe til, og vi finner informasjon om seniorsenteret og litt kommunal informasjon, i tillegg til reisebeskrivelser og personlige minner fra bladets bidragsytere. Pensjonist-nytt fikk flere ganger rosende omtaler av Jacob Skarstein i NRKs radioprogram «Middagstunden» på 1980-tallet, og bladet mottok diplomer fra NRK som nå er å se i 2. etasje på Frogn seniorsenter. På bildet viser Martin D. Hestnes stolt fram en tidlig utgave av bladet. Han var med i redaksjonen fram til 1987.

1988–1990: Asta Johansen
Asta Johansen hadde vært med fra starten, og hun overtok nå i praksis som leder og redaktør i de neste tre årene. Hun videreførte arbeidet med å utvikle bladet på en dyktig og god måte.

1991–2010: Bernhard Magnussen
Bernhard Magnussen hadde bakgrunn som disponent i Dreyers Forlag. Det var han som fikk Mammut-navnet fram etter at han red på en av Arnardos elefanter fra Østbanen opp Karl Johans gate til Universitetsplassen, for så å la seg intervjue av NRK.

Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han  til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007.

Bernhard Magnussen var redaktør av Pensjonist-nytt i hele 20 år. Med ham som redaktør gjennomgikk  bladet en betydelig utvikling. Det ble et kvalitetsblad i fine farger som på en populær og levende måte har hatt som sitt viktigste prosjekt å dele minner og gi oss mer kunnskap om kommunens rike historie. Det styrker vår identitetsfølelse og øker respekten for den arven vi har fått overlevert fra tidligere generasjoner. Bildet viser Bernhard Magnussen i Vindfangerbukta sommeren 2011. (Foto: Sven Lindblad).

2011–2020: Sven Lindblad
Sven Lindblad er pensjonert hovedbibliotekar med bakgrunn fra samfunnsforskning. Han var redaktør av Follominne fra 2002 til 2005 og har skrevet en rekke lokalhistoriske artikler. I 2010 utga han boken «Arnested for norsk samfunnsforskning. Institutt for samfunnsforskning de første tretti årene».  Han kom med i redaksjonen i 2007 og ble redaktør  av Pensjonist-nytt i 2011. Sven Lindblad trakk seg etter 10 år som redaktør.

2021–2022: Tom Ullsgård

2023-           : Eva Hageland