Velkommen til Pensjonist-nytt

Frogn seniorsenter, Niels Carlsens gate 20, Drøbak

Pensjonist-nytt 2/2020 ble trykket før meldingen kom om at Frogn U3A avlyser alle foredrag høsten 2020.

FROGN SENIORSENTER ER FOR TIDEN STENGT

Aktiviteter ved Frogn seniorsenter

Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret. Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 09.30 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.30 – 12.00
Fotpleie: Mandag til fredag kl 08.00 – 16.00, tlf. 479 53 839
Transporttjeneste: Onsdag. Påmelding i seniorsenteret
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater, samt batterier til
redusert pris:
Første mandag i måneden kl 10.30 -12.30
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag