Velkommen til Pensjonist-nytt

Frogn seniorsenter, Niels Carlsens gate 20, Drøbak

FROGN SENIORSENTER I NIELS CARLSENS GATE ER FOR TIDEN STENGT.

Seniorsenteret har midlertidige lokaler i prestegården på Seiersten.

Kafeen og arbeidsstua i prestegården er åpne fra mandag 2. august 2021.

Pensjonist-nytt kommer ut med et nr. i desember 2021 red. av Tom Ullsgård.

Aktiviteter ved Frogn seniorsenter

Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret. Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 09.30 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.30 – 12.00
Fotpleie: Mandag til fredag kl 08.00 – 16.00, tlf. 479 53 839
Transporttjeneste: Onsdag. Påmelding i seniorsenteret
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater, samt batterier til
redusert pris:
Første mandag i måneden kl 10.30 -12.30
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag