Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på e-post:
pensjonistnytt@gmail.com
Adresse:
Pensjonist-nytt
Frogn seniorsenters venner
Postboks 328
1441 Drøbak
Besøksadresse:
Frogn seniorsenter,
Niels Carlsens gate 20
1440 Drøbak
Redaktør:
Sven Lindblad 64 93 29 84
mobil 469 35 433
Redaksjonskomite:
Øivind R. Larsen 64 93 16 75
Bjørn Lilleslåtten 64 93 00 63
Kjell Lorentzen 64 93 02 46
Laila Mathiesen 64 93 18 41
Karen Oppegård 64 93 09 48
Asgjerd Wærnhus 64 90 91 19
Grafisk produksjon:
Trine Suphammer AS
www.suphammer.no