Om oss

Bladet Pensjonist-nytt utgis i Drøbak av foreningen Frogn seniorsenters venner. Arbeidet blir gjort gratis. Det startet opp i 1981 og kommer ut tre ganger i året med minst 32 sider hver gang. Bladet sendes til alle over 67 år i Frogn kommune. Innholdet er i hovedsak lokalhistorie og minner fra Drøbak og Frogn.

I tillegg inneholder Pensjonist-nytt en del annet stoff av interesse for eldre.

Redaktør: Sven Lindblad. Redaksjonskomite: Øivind R. Larsen, Bjørn Lilleslåtten, Kjell Lorentzen, Laila Mathiesen, Karen Oppegård og Asgjerd Wærnhus.

Se også: Historien
Se også: Redaktører