Velkommen til Pensjonist-nytt

Eldresenteret i Drøbak

Pensjonist-nytt blir utgitt av foreningen Frogn seniorsenters venner

AKTIVITETER VED FROGN SENIORSENTER

Tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. Ring 64 90 61 85 eller kom innom seniorsenteret. Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Hårpleie: Onsdag og fredag kl 09.00 – 13.30, tlf. 64 90 61 88
Fotpleie: Tirsdag til fredag kl 09.00 – 16.00, tlf. 64 90 61 89
Arbeidsstue: Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 – 14.00
Kafeteria: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 10.00 – 13.30
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.30
Bowls: Gamle gymsal tirsdag kl 10.00 – 11.30 og kl 11.30 – 13.00
Transporttjeneste onsdag: Påmelding i seniorsenteret
Ruslegruppa: Onsdag kl 10.30 visse uker om sommeren
Kursvirksomhet, turer, teater og konserter: Annonseres spesielt
Hobbysenteret i Kirkegaten: kl 09.00 – 12.00 mandag til torsdag
Veiledning i bruk og stell av høreapparater: 1. mandag i måneden